ترجمه: ن.نوريزاده


قطعنامه آژانس بين‌المللی انرژی اتمی درباره ايراناجرای قرارداد تامينNPT * (معاهده منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای)
در
جمهوری اسلامی ايران
تاريخ صدور قطعنامه توسط هيئت، 12 سپتامبر 2003 (21 شهريور شهريور 1382)


هيئت مدیره(حاکمان)
الف با يادآوری به گزارش 6 ژوئن 2003 (16 خرداد 1382) مدير کل (40/2003/Gov) مبنی بر نقض تعهد جمهوری اسلامی ايران از مقررات (معاهده)، در ارائه گزارشهائی در مورد مواد، امکانات و فعاليتهای (هسته‌ای) و با توجه به ادامه تحقيق و بررسی کارکنان (آژانس) و (وجود) شماری از موضوعهای حل نشده،
ب با يادآوری اظهارات اخير اوليای امور ايران مبنی بر پذيرفتن و پايبندی کامل ايران به پيمان جلوگيری از گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای NPT و معاهده بين المللی انرژی اتمی IAEA** و نيز عدم علاقه مقامات ايران به داشتن سلاحهای هسته ای،
ج با اعلان تصميم ايران برای آغاز مذاکرات و انعقاد (امضاء) پروتکل الحاقی و نپذيرفتن درخواست 19 ژوئن (29 خرداد) هيئت، از طرف ايران مبنی به امضاء و اجرای بيدرنگ و بدون قيد و شرط پروتکل (الحاقی)،
د با توجه و قدردانی از گزارش 26 آگوست 2003 (4 شهريوز 1382) مدير کل (GOV/2003/63) مبنی بر اجرای (معاهده) در ايران و نيز در نتيجه فعاليت و بازرسی شديدی که بوسيله آژانس از فوريه (بهمن/اسفند) انجام گرفته است، بايد اقرار نمود عليرغم نواقص موجود، آژانس درک بهتری نسبت به برنامه‌های اتمی ايران پيدا کرده است،
ه با قدردانی از کوششهای مداوم کارکنان (آژانس) برای حل و برطرف نمودن موضوعهای مهم و برجسته پيمان و در موافقت با نظر مدير کل مبنی بر اينکه اقدامات بسيار و ضروری بجای مانده است که بايد بيدرنگ انجام گيرد تا بدانوسيله آژانس قادر گردد که به نتيجه گيری (نهائی) نسبت به برنامه‌های (اتمی ايران) برسد،
و با توجه به گزارش موقت مدير کل مبنی بر درخواست از ايران برای همکاريهای بيشتر و اجازه دادن و آماده سازی جهت شفافيت و شناسائی کامل تمام جوانب برنامه‌های اتمی ايران که شامل در جريان گذاشتن آژانس، از تاريخ کامل برنامه غنی سازی اورانيوم ايران ميباشد،
ز با نگرانی از بيانيه مدير کل مبنی بر اينکه در ابتدا دسترسی به اطلاعات به آهستگی صورت ميگرفت و سپس سرعت يافت و (نيز) بعضی از اين اطلاعات در تناقض با اطلاعات قبلی بود که ايران ارائه داده بود و (اين تناقضات) شماری از موضوع‌های مهم را که بی درنگ ميبايست برطرف گردد را افزايش داد،
ح _ با نگرانی به اينکه:
در نمونه برداريهای آژانس در نطنز مشاهده شده است که درصد بالائی از 2 نوع اورانيوم غنی شده وجود دارد.(نوع U-232 و U-238) که اين امر مستلزم اقدامات بيشتر آژانس برای رسيدن به نتيجه قطعی (در باره برنامه هسته‌ای ايران است)،
بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی (IAEA) دريافته‌اند که قبل از شروع بازرسی (آنها) در ساختمان "شرکت الترونيکی کالايه" تغييرات قابل توجهی انجام گرفته که ممکن است بر صحت نمونه برداری محيطی تاثير گذارد،
بعضی از اظهارات و اسناد ارائه شده به آژانس بين المللی انرژی اتمی (IAEA) تغيير پيدا کرده است که (در نتيجه اين تغييرات) شمار موضوعهای مهم گزارش (که ميبايد برطرف گردد) افزايش يافت،
عليرغم بيانيه ژوئن 2003 (خرداد 1382) هيئت، مبنی بر تشويق ايران به جلب اعتماد و نيز (ايران) را به عدم استفاده از مواد اتمی در دستگاه گريز از مرکز (سانتريفوژ) ترغيب ميکرد، اما ايران (با ناديده گرفتن اين بيانيه) از اين ماده استفاده کرده است،
ط- با بيان نگرانی عميق از اينکه بيش از يکسال از تحقيق اوليه آژانس بين المللی انرژی اتمي(2) در مورد فعاليتهای اعلام نشده (ايران) ميگذرد. (در اين مدت) ايران هنوز نتوانسته است نگرانی اعضاء آژانس بين المللی انرژی اتمی (IAEA) را برطرف کند.(اين نگرانيها شامل) اعلام کليه فعاليت‌های هسته‌ای ايران ميباشد که بنابر (معاهده) تامينی آژانس، ايران آنرا پذيرفته است.
ي- با توجه به مسئوليت سنگين ايران در قبال جامعه بين المللی نسبت به (اعلام) شفافيت فعاليتهای گسترده هسته‌ای خود،
ک- با به رسميت شناختن حق اوليه و انتقال ناپذير دولتهای عضو جهت گسترش اهداف صلح آميز انرزی اتمی،
ل- با پافشاری به ضرورت به اجرا درآمدن موثر معاهده تامينی (NPT)، جهت بکارگيری مواد هسته‌ای برای اهداف منع شده مغاير با معاهده‌های تامينی (NTP) و نيز با تاکيد بر حفظ و حراست موثر و مهم (معاهده) جهت تسهيل در همکاری در زمينه کاربرد صلح آميز انرژی اتمی،

1- از ايران ميخواهد که به همکاريهای خود با (آژانس بين المللی انرژی اتمی) سرعت بخشد و بطور کامل و شفاف اجازه (تحقيقات) را صادر نمايد تا آژانس در اسرع وقت بتواند نگرانی دولتهای عضو را برطرف نمايد،
2- از ايران ميخواهد اين اطمينان را بدهد که منبعد در ارائه گزارشهای خود در مورد مواد، امکانات و فعاليتهای (هسته‌ای) که متعهد به ارائه آن به آژانس ميباشد، کوتاهی ننمايد.
3- با تکرار بر بيانيه هيئت در ژوئن 2003 (خرداد 1382) مبنی بر تشويق ايران به عدم استفاده از مواد هسته‌ای در دستگاه غنی سازی اورانيوم در نطنز، در اين زمينه از ايران ميخواهد که کليه فعاليتهای مربوط به غنی سازی اورانيوم که شامل استفاده از مواد هسته‌ای در نطنز ميباشد را به حالت تعليق درآورد و جهت جلب اعتماد از هرگونه اقدام و فعاليت مجدد تا برآوردن شروط کشورهای عضو که با موافقت مدير کل و مقررات پروتکل الحاقی است، خودداری نمايد،
4- بر اين تصميم و در جهت جلب اطمينان آژانس بين المللی انرژی اتمی (IAEA) که بر پايه عدم تغيير در ساختار مواد هسته‌ای است، ضرورت ايجاب ميکند که ايران بيدرنگ تمام قصور خود را که به تشخيص آژانس ميباشد، جبران نمايد و (نيز) با آژانس جهت پذيرش و اجرای (معاهده) تامينی همکاری نمايد. (بدين خاطر ايران) تا پايان اکتبر 2003 (9 آبان 1382) فرصت دارد که اقدامات لازم را که شامل موارد زير است، بعمل آورد،

I) ارائه و اعلام کامل کليه مواد وارداتی و اجزائی که در ارتباط با برنامه غنی سازی اورانيوم است، بويژه تجهيزات و اجزاء وارداتی آلوده با درصد بالای ذرات اورانيوم غنی شده، و (نيز) همکاری با آژانس در شناسائی منبع و تاريخ دريافت اين (قطعات) وارداتی و مکانهائی که در ايران انبار شده است و مورد استفاده قرار گرفته است،
II) پذيرش (ايران) به دسترسی نامحدود (آژانس به مکانهائی) که شامل نمونه برداری‌های محيطی آژانس می‌باشد. (همچنين) آژانس برای صحت مکانهائی که ايران اعلام نموده است و هر مکانی که خود برای شناسائی ضروری تشخيص ميدهد،
III) برطرف کردن سئوالاتی که در نتيجه روند تحقيقاتی کارشناسان آژانس روی دستگاههای گريز از مرکز گازی (سانتريفوژ) بدست آمده است (اين سئوالات چگونگی) فرايند گسترش فن غنی سازی ايران به حد کنونی را شامل است،
IV) ارائه اطلاعات کامل در باره انتقال آزمايشهای تبديل اورانيوم،
V) ارائه اطلاعات و توضيحات و اقداماتی که آژانس ضرورت آنها را جهت حل کليه موضوعهای مهم و مربوط به مواد و فعاليت‌های هسته‌ای از جمله نتايج نمونه برداری محيطی، لازم ميداند،

5- از همه کشورهای ثالث ميخواهد که جهت روشنگری در برنامه‌های هسته‌ای ايران با آژانس همکاری کامل و نزديک داشته باشند،
6- از ايران ميخواهد که با کارمندان (آژانس) بيدرنگ و بدون قيد و شرط، همکاری کند و پروتکل الحاقی را امضاء، تصويب و کاملا اجرا نمايد و (نيز) برای اعتمادسازی از اين پس بنا بر مقررات پروتکل الحاقی عمل نمايد،
7- از مدير کل (آژانس) ميخواهد که به تلاشهای خود جهت به اجرا درآمدن قرارداد تامينی NPT با ايران ادامه دهد و در نوامبر 2003 (آبان/آذر1382) و يا در صورت امکان زودتر (از اين تاريخ)، گزارشی در مورد اجرای اين قطعنامه ارائه دهد تا بدينوسيله هيئت بتواند به نتايج قطعی دست يابد و ،
8- با تصميم به اينکه اين موضوع به جای خود باقی است و پيگيری خواهد شد.

NPT= Nuclear Non- Proliferation Treaty *
IAEA= International Atomic Energy Agency **