آمنه رضايی، همسر بنياد شهمرادی دانشجوی زندانی در همدان

نامه به هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضائيه
عوامفریبی دستگاه قضائی

جمعه ١٣ شهريور ١٣٨٣ ٣ سپتامبر ٢٠٠۴
جناب آقای هاشمی شاهرودی؛
ریاست محترم قوه قضاییه
دوره اول ریاست خود را در حالی به پایان رساندید که ویرانه های قضایی که در ابتدای مسئولیت به آن اشاره فرمودید آبادی چندانی بخود ندید. دوره ای که در آن بسیاری از پرونده های سیاسی مفتوحه و بدون فرجام یا مسکوت ماند پرونده هایی ملی، از قتلهای زنجیره ای گرفته تا توقیف مطبوعات و فعالین دانشجویی و... که حضرتعالی بهتر از هر کسی به آن واقفید. یکی از این پرونده ها که جفای زیادی به آن شده پرونده فعالین دانشجویی است. پرونده هایی که با پروژه تواب سازی و فشار برای خارج کردن دانشجویان از عرصه سیاسی و از پای در آوردن این جنبش، سخترین فشارها توسط قضات ارشد و مورد اعتماد و تشویق شما بر پیکر جنبش دانشجویی وارد کرد و بهترین فرزندان این کشور را در تمام نقاط کشور به بهانه های مختلف از دانشگاه راهی زندان کرد تا به دنیا ثابت کنند دانشگاه های جمهوری اسلامی خود زندانی وسیع است. در طول این چند سال بعضی از قضات با گرایش سیاسی کاملا محرز و تحت تاثیر جریانات خارج از دستگاه قضایی با دادن محکومیتهای سنگین و فشار به دانشگاهها جهت تعلیق دانشجویان اقتدار خود را به نمایش گذاشتند. که این گامهای اولیه اصلاحات جهت آباد کردن ویرانه قوه قضاییه نه تنها در تهران بلکه در شهرهای دیگر هم به اجرا درآمد. .
جناب آقای شاهرودی:
یکی از آن پرونده ها مربوط به همسرم، بنیاد شهمرادی دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان، است که از سال هشتاد در پی سخنرانی در شهر تویسرکان در ایام انتخابات ریاست جمهوری و بهم خوردن جلسه توسط گروه فشار نه چندان نا آشنای منطقه با حمایت رئیس دادگستری و به قضاوت رئیس دادگستری تویسرکان که از قضا شاکی وقاضی پرونده هم بود به یک سال حبس تعزیری و 6 ماه تعلیق به مدت سه سال و صدهزار تومان جریمه نقدی محکوم شد و قاضی برای حفظ بی طرفی ضاربان را مورد رافت اسلامی قرار داد و فقط به سی هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند که مبلغ فوق نیز از کیسه بعضی نهادها پرداخت شد .
اما شهمرادی از یک سال حبس پنج ماه را در زندان بسر برد و دو ترم از درس و دانشگاه عقب ماند و در پی یک عفو عمومی در سال هشتاد و يک آزاد شد .اما فشار دادگستری همدان به همین جا ختم نشد و پس از گذشت بيست و هفت ماه دوباره در پی دادن احکام سنگین برای فعالین دانشجویی دانشگاههای بوعلی سینای همدان این پرونده نیز به بهانه اشتباه در حکم شش ماه تعلیق نبش قبر شد و در یک ضرب الاجل بيست روزه و با بی اعتنایی به رای منفی دادگاه تجدید نظر استان به دیوان عالی کشور ارجاع و در آنجا با سفارشات کلی نقض حکم تعلیق تایید و شهمرادی در ساعت هفت صبح در تاریخ شش خرداد هشتاد و سه در منزل بازداشت و به تویسرکان منتقل شد . با سفر مقام رهبری به استان همدان رئیس دادگستری همدان در یک مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشت که تمامی دانشجویان محکوم به حبس تعزیری استان از طرف رهبری مورد بخشش قرار گرفتند اما پس از پایان سفر رهبری چون ازنظر رئیس دادگستری همدان شهمرادی تغییر نکرده و نسبت به عملکرد خود اظهار ندامت کرده از لیست دانشجویان خارج وروانه زندان شد .
آقای شاهرودی !
با اوصافی که ذکر شد آیا عملکرد وبرخورد دوگانه مسئولین قضایی این ذهنیت را در مردم بوجود نمی آورد که مسئولین دست به عوامفریبی زده اند؟ قضاوت مغرضانه وکاملا سیاسی مسئولین قضایی دادگستری همدان با پرونده های سیاسی از پرونده دکتر اقاجری گرفته تا حکمهای سنگین برای فعالین سیاسی ودانشجویی این استان تا چه حد میتواند در آباد کردن ویرانه ای که تحویل گرفته اید مفید باشد؟
آیا وقت آن نرسیده بجای تصفیه حساب با بهترین فرزندان این مرز وبوم که دغدغه ای جزء اعتلاء و سرافرازی ایران واسلام ندارند با کسانی تصفیه حساب کنید که دیوار بی اعتمادی بین ملت واین دستگاه را روز به روز بلندتر وسترگتر میکنند و منافع ملت و کشور را هزینه جاه طلبی ومقاصد سیاسی خود وپشتیبانان تئوریک خود می نمایند؟
اینجانب به عنوان یک شهروند ایرانی خودی یاغیر خودی با هر درجه ای که برای من قائلید طی چند سال تحصیل در این شهر غریب بدترین رفتارها را از جانب مقامات قضایی ومافیای قدرت پشتیبان آنها متحمل شده ام، در این راستا ضمن اعتراض به تضییع حقوق مسلم همسرم خواهان رسیدگی به پرونده وآزادی ایشان هستم .
آمنه رضایی