نامه دادخواهی عمه دختر اعدامي عاطفه رضوي
قاضي خودش طناب دار را كشيد


عمه دختر اعدامي عاطفه رضوي از همه مسئولان كشور براي رسيدگي به پرونده اعدامي دختر برادر خود دادخواهي كرد. "عاطفه رضوي" روز پنجم مرداد ماه سالجاري با حكم قاضي "ر." رئيس شعبه اول دادگاههاي عمومي نكا به جرم زناي غيرمحصنه به دار مجازات آويخته شد.
وي گفت: عاطفه اختلال رواني داشت و اين را بارها خودش به مسئولان زندان اعلام كرده بود و در اعتراض به راي صادره از سوي قاضي دادگاه خطاب به ديوان عالي كشور اين مسئله را معترف شده بود. وي گفت: پدر عاطفه نيز رواني و كارتن خواب خيابانهاي نكا مازندران است و مادر وي نيز چندين سال است كه مرده است.
وي افزود: قاضي در نامه نگاري به ديوان عالي كشور و حكم اعدام سن عاطفه را 22 سال اعلام كرده بود در حالي كه وي براساس شناسنامه متولد 30 شهريور سال 1366 است. عمه اين دختر اعدامي گفت: قاضي دادگاه زناكاران متاهل ع. ا.د. (50 ساله) و ع. ذ. (45 ساله) را كه بارها از اختلال حواس عاطفه سوء استفاده جنسي كرده بودند، فقط به چند ضربه شلاق محكوم كرد.
وي گفت: در آخرين ملاقات با عاطفه وي در زندان به من گفت: عمه جان آن سه نفر در آخرين مرحله سه شبانه روز به من تجاوز كردند. وي گفت: قاضي روز اعدام عاطفه به اقوام وي اطلاع نداده بود و من از كانالي غيررسمي در روز اعدام سر رسيدم عاطفه با صداي بلند به قاضي گفت: اگر اين بار مرا عفو كني تا آخر عمر به نامحرم نگاه نمي كنم، اما قاضي خودش طناب دار را كشيد.
وي گفت: من كه به قوانين آشنايي ندارم بعدا فهميدم كه اگر شناسنامه عاطفه را ارائه مي‌داديم لااقل امكان تعويق اعدام وجود داشت، زيرا قاضي با توجه به هيكل درشت عاطفه سن وي را 22 سال تعيين كرده بود. وي افزود : پدر معتاد عاطفه شناسنامه وي را دست يك فروشنده دوره‌گرد امانت گذاشته بود و ما بعد از اعدام براي جواز دفن وي از ثبت احوال شناسنامه المثني گرفتيم.
وي گفت: وقتي پس از اعدام شناسنامه وي را به قاضي ارائه كردم وي غرق عرق شد و گفت: "از خودش پرسيدم گفت 22 سال سن دارم." وي افزود: چند تن از قضات دادگستري بلافاصله نزد قاضي ر. آمدند و گفتند : تو چكار كردي؟
وي گفت: كجاي دنيا و كدام دين يك دختر صغير و معلول ذهني را به اعدام محكوم مي‌كند و متجاوزين حيوان صفت تنها به چند ضربه شلاق قابل خريداري محكوم مي‌شوند. عمه اين دختر اعدامي كه ساكن رشت است افزود: من از تمام مسئولان ارشد كشور عاجزانه مي‌خواهم به اين دادخواهي پاسخ دهند. وي يادآور شد: قصد دارد شرح حال اعدام دختر برادر خود را در سايت‌ها منتشر كند.