گزارشگران بدون مرز
بيست روزنامه نگار در زندان ، احضار و بازجويي ده ها روزنامه نگار ديگر

تشديد سرکوب مطبوعات در ايران ادامه دارد

شهریور 1382
در حالي که مقامات مسئول رژيم ايران از روشن شدن همه حقايق در باره ی مرگ زهرا کاظمي خبرنگار ايراني تبار کانادائي سر باز مي زنند، شرايط برای روزنامه نگاران ايراني هر روز بدتر مي شود، افزايش تهديد، دستگيری و احضاره روزنامه نگاران توسط قوه ی قضاييه، نشان از وخامت بيشتراين شرايط دارد.

عيسی سحر خيز روزنامه نگار اصلاح طلب و مدير مسئول ماهنامه ی آفتاب، در چهار شهريور ماه توسط دادسرای ناحيه هفت بازداشت و به مدت چندين ساعت مورد بازجويي قرار گرفت. قوه ی قضاييه علت اين احضار و بازجويي را "اعترافات" روزنامه نگار در بند ايرج جمشيدی اعلام کرده است. پيش از اين روزنامه ی رسالت در شماره ی سوم شهريور ماه خود در مطلبي اين اتهامات را تکرار کرده بود. عيسی سحر خيز يک روز پيش از بازداشت در مصاحبه ای تهديد نمود که "در صورتي که در چهل و هشت ساعت آينده رسالت عذر خواهي نکند وی به شکايت از اين روزنامه و آيت الله شاهرودی رييس قوه ی قضاييه اقدام مي کند."
گزارشگران بدون مرز در مردادماه، بيش از پنجاه مورد احضار، بازجويي و بازداشت روزنامه نگاران را برشمرده است.
اخيرا باز هم ده ها روزنامه نگار به اداره ی اماکن احضار و مورد بازجويي قرار گرفته اند. اداره ی اماکن ظاهرا وظيفه اش رسيدگی به امور منکراتی است و نزديک به محافل اطلاعاتی ايران و زير نظر دادستان تهران سعيد مرتضوی انجام وظيفه مي کند. از جمله اميررضا نوری زاده روزنامه نگار مجلات سينما جهان، مقام موسيقي، طي هفته های گذشته بارها به اداره ی اماکن احضار و مورد بازجويي قرار گرفته است.

يكشنبه هفده مرداد مصطفي کواکبيان مديرمسئول روزنامه‌ مردمسالاري برای پاسخگويي به اتهاماتي چون " تبليغ عليه نظام و چاپ مطالب خلاف واقع و دامن زدن به تشنجات دانشجويان " برای انتشار مقالاتي در باره ی زهرا کاظمي، سيد حسين خميني توسط قوه قضاييه احضار و پس از تفهيم اتهام با قرار وثيقه پنجاه ميليون ريالي آزاد شد.

ازموارد قابل اشاره در باره ی وخامت وضعيت روزنامه نگاران در ايران، ربوده شدن مديرمسئول هفته ‌نامه آسان آقای حسن راقي ‌فر است. اين روزنامه نگار شصت ساله در تاريخ بيست و پنج مرداد ماه به هنگام مراجعه به محل کار خود توسط چهار ناشناس در شهر تبريز ربوده شده و به مدت چند ساعت در باره ی فعاليت های مطبوعاتي اش مورد بازجويي و شکنجه ی قرار گرفته است. هفته نامه ی آسان در آخرين شماره های خود مقالاتي را پيرامون دستگيری و ضرب و شتم روزنامه نگاران انتشار داده بود.

گزارشگران بدون مرز اعلام مي دارد شديدا نگران وضعيت آقايان ايرج جمشيدی مدير مسئول روزنامه آسيا و اسماعيل جمشيدی روزنامه نگار قديمي و مدير مسئول مجله توقيف شده ی گردون است. از اين دو روزنامه نگار از تاريخ دستگيری شان يكشنبه ١٥و دوشنبه ١٦ تير ماه تا امروز هيچ خبری جز شايعات نگران کننده در دست نيست.