نرگس محمدي

وضعيت جسمي همسرم به دليل نگهداري در سلول انفرادي بسيار وخيم است


نرگس محمدي، همسر تقي رحماني، از فعالان ملي ـ مذهبي كه در بازداشت به سر مي‌‏برد، با اشاره به ديدار دوم خود با همسرش گفت: وضعيت جسمي همسرم به دليل نگهداري در سلول انفرادي و اعتصاب غذاي او بسيار بد است.
وي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، گفت: همسرم از تاریخ 82/3/24 در سلول انفرادي نگهداري مي شود و از اين روي، به لحاظ جسمي بسيار ضعيف شده و در وضعيت بسيار بدي قرار گرفته است.
همچنین او در پي عدم رسيدگي به درخواست‌‏هاي مكرر خود براي تماس با منزل براي رفع مشكل مسكن خانواده و رسيدگي به پرونده اتهاماتش، به مدت هفت روز وارد اعتصاب غذا شده است.
وي با ابراز نگراني از وضعيت اضطراري تقي رحماني ادامه میدهد که: در صورت عدم رسيدگي به وضعيت همسرم و خروج وي از سلول انفرادي، من نيز همراه او وارد اعتصاب غذا شده و به تمام مراجع ملي و بين المللي و سازمان‌‏هاي حقوق بشر مراجعه خواهم كرد ودر اين راه تا پاي مرگ خواهم ايستاد.
نرگس محمدی گفت: همسرم از لحاظ روحي و رواني از وضعيت بسيار خوبي برخوردار است، اما از نظر جسمي بسيار ضعيف شده، تا حدي كه از ضعف جسمي به شدت دستانش مي‌‏لرزيد.
او با اشاره به مشكل مسكن خود گفت: پس از مراجعه مأموران تجسس و خراب‌‏كاري اي كه در حين تجسس صورت گرفت، مجبور به تعويض منزل شدم، اما پول پيش پرداخت نزد موجر مانده است و در پي ايجاد اين مشكل رحماني خواهان تماس با منزل شده است تا از اين مشكل اطلاع پيدا كند، اما حتي با اين خواسته او نيز موافقت نشده است.
همسر رحماني با اشاره به درخواست همسرش براي خروج از سلول انفرادي گفت: در تمام مدت نگهداري در سلول انفرادي، همسرم هيچ كتابي نداشته و وي علاوه بر درخواست خروج از انفرادي درخواست استفاده از نهج البلاغه و كتاب را دارد.
وي علل اعتصاب غذاي همسرش را عدم پاسخگويي به اين موضوعات عنوان كرد و گفت: پس از آنكه دادستان تهران ( سعید مرتضوی ) با همسرم در سلول انفرادي ديدار كرد، به وي قول داد كه خواسته‌‏هايش اجابت خواهد شد، اما با وجود چنين قولي هيچ كدام از خواسته‌‏هاي او تا امروز برآورده نشده است.
محمدي با بيان اينكه بلاتكليفي و بي‌‏اطلاعي از وضعيت پرونده و اتهامات وارده و نگهداري در سلول انفرادي، بدترين نوع برخورد با همسرش در اين مدت بوده است، گفت: همسرم مي‌‏گويد از تير ماه به بعد بازجويي نداشته و هنوز دلايل نگهداري خود در سلول انفرادي را نمي‌‏داند.
وي با تأكيد بر اينكه موارد اتهامي نه براي خانواده، نه براي وكيل و نه حتي براي متهم مشخص نشده است، گفت: چرا تكليف پرونده همسرم و بقيه ملي ـ مذهبي‌‏ها روشن نمي‌‏شود!؟ چرا بعد از گذشت 3 ماه به بهانه انجام تحقيقات ،پرونده را براي رسيدگي به دادگاه نمي‌‏فرستند؟ چرا با رسيدگي به پرونده به اعتصاب غذا و اين شرايط دشوار پايان نمي‌‏دهند؟
وي گفت: علاوه بر مشكلاتي كه پس از تخريب و تعويض خانه پيدا كردم، ملاقات همسرم در اين وضعيت نگران‌‏ كننده‌‏تر است و از تمام مراجع ملي و بين المللي درخواست عاجلانه براي رسيدگي به اين موضوع را دارم.
وي گفت: همسرم به من گفته است، نگهداري وي در اين بازداشتگاه موجب مشكلات جسمي حادي براي او شده است و به دليل محبوس بودن و عدم استفاده از دستشويي به ناچار در سلول خود ادرار مي‌‏كند.
همسر تقي رحماني گفت: براي نظام جمهوري اسلامي ايران كه حكومت ديني بر پايه اسلام را برپا نموده است، نگهداري يك فرد بيمار در سلول انفرادي كه حتي در مورد اداي نماز و رفع حاجت خود دچار مشكل شده است، بسيار تأسف بار است.
وي در پایان گفت: من صراحتاً به آقايان خاتمي، كروبي و شاهرودي، سران سه قوه ،اعلام مي‌‏كنم كه وضعيت همسرانمان در سلول انفرادي خطرناك است و آنها سلامت جسمي خود را از دست داده‌‏اند و اين افراد بايد جلوي بي‌‏قانوني را بگيرند.