نامه سرگشاده "ائتلاف ملي، مذهبي ها" به محمد خاتمي در باره پيروز دواني، يکي از قربانيان قتلهاي زنجيره اي رژيم

77/9/24

بنام خدا

رياست محترم جمهوري، جناب آقاي خاتمي

با سلام
آزادي و امنيت براساس آرمانهاي انقلاب، اصول متعددي از قانون اساسي و نيز معتقدات اسلامي و انساني مردم ايران حق همه شهروندان مي باشد. و بر همين اساس هرگونه تخلف و اعمال غيرقانوني نيز مي بايست به طور شفاف و بر اساس موازين قانوني مورد پيگرد و برخورد قرار گيرد.
چند هفته است که يکي از فعالان سياسي چپ به نام آقاي پيروز دواني "مفقود" گرديده است. بنا به پيگيري هاي خانواده وي ارگانهاي سياسي و امنيتي به صراحت اعلام کرده اند که آنها وي را دستگير نکرده اند.
به دنبال تماسهاي تلفني مشکوکي از سوي افرادي ناشناس مبني بر بازداشت پيروز دواني و سپس اعدام وي مادر ايشان که سابقه ناراحتي قلبي داشته است، در اثر شنيدن اين خبر با کمال تاسف سکته کرده و فوت مي نمايد.
اما تاکنون مشخص نشده است که وي از طرف چه نهاد، فرد يا افرادي دستگير شده و به کجا اعزام گرديده و چه سرنوشتي پيدا کرده است.
ما امضا کنندگان اين نامه ضمن تصريح بر تفاوتهاي عقيدتي و سياسي خود با آقاي پيروز دواني نگراني شديد خود را از مفقودالاثر شدن ايشان اعلام ميکنيم. دفاع از حقوق تمام شهرونداني که در اين مرز و بوم زندگي ميکنند ايجاب ميکند که از رياست محترم جمهوري درخواست نماييم هر چه سريعتر مقرر فرماييد به اين مسئله رسيدگي و مراتب براي مردم ايران اعلام گردد تا از خطر شيوع چنين شيوه هايي جلوگيري گردد.
 
دکتر مصطفي اخلاقي - اعظم اکبرزاده - حميد آصفي - مهندس ابوالفضل بازرگان - مهندس عبدالعلي بازرگان - محمد بسته نگار - علي اکبر بياکي - عباس پوراظهري - عزيز پور حميد - دکتر حبيب الله پيمان - مسعود پدرام - دکتر عباس تاجديني - دکتر غلامعباس توسلي - مهندس محمد توسلي - مهندس مجيد تولائي - دکتر علي اکبر جلالي - دکتر سيف الله حسن زاده - ابوالفضل حکيمي - عبدالکريم حکيمي - رسول دادمهر - دکتر حبيب داوران - دکتر محمود دل آسايي - حسين درويش - تقي رحماني - بهمن رضاخاني - احد رضايي - عبدالله رادنيا - دکتر حسين رفيعي - دکتر رضا رئيس طوسي - حسين زادعيسي - دکتر يدالله سحابي - مهندس عزت الله سحابي - عليرضا ساريخاني - نسرين ستوده - نبي سلطاني - حسين شاه حسيني - هدي صابر - منوچهر صابوني - مهندس هاشم صباغيان - احمد صدر حاج سيد جوادي - مهدي صراف - فريدون ضرغامي - علي اشرف ضرغامي - علي طهماسبي - اعظم طالقاني - محمود عمراني - محمدجعفر عمادي - رضا عليجاني - دکتر سيد علي اصغر غروي - دکتر غفار فرزدي - دکتر حسين فريد اعلم - دکتر نظام الدين قهاري - حجت قياسي - مرتضي کاظميان - فاطمه گوارائي - مسعود لدني - مهندس علي اکبر معين فر - محمد محمدي اردهالي  ابوالفضل ميرشمس شهشهاني -  سعيد مدني -  دکتر محمد ملکي - حسين مدني - وحيد ميرزاده - دکتر ماشاءالله مديحي - هرمز مميزي - هادي موتمني - مهندس محسن محققي - مصطفي مسکين - مهندس رضا مسموعي - خسرو منصوريان - مهندس محمود نعيم پور - مهندس سيد حميد نوحي - مهندس اسماعيل ناطقي - مهدي ناطقي - دکتر حسن وهاب آقائي - دکتر هادي هاديزاده - ثريا يوسفي - دکتر ابراهيم يزدي - حسن يوسفي اشکوري.