بيانيه توضيحی جمعی از فعالان ملی مذهبی


به نام خدا


هموطنان گرامی
بيش از چهار ماه از باداشت سه نفر همفکران و دوستان ما آقايان تقی رحمانی، هدی صابر و رضاعليجانی می‌گذرد. آقايان از بدو بازداشت تاکنون در سلول‌های انفرادی به سر می‌برند و نزديک به دو ماه است که هيچ گونه تماس تلفنی يا ملاقات با خانواده‌هايشان نداشته اند.
از اين گذشته وکلای آنان نيز هنوز موفق به ديدارشان نشده‌اند حتی در ملاقات حضوری نامبردگان با خانواده‌هايشان که فقط دردو ماهه اول بازداشت انجام شد وضعيت جسمی آنان وخيم گزارش شده است در چنين شرايطی سخنگوی رسمی قوه قضاييه پس از چهار ماه سکوت با مطرح کردن اظهاراتی مبهم ، متناقض و کذب بر نگرانی‌ها ، رنج‌ها و مصائب دوستان ، همفکران و خانواده‌های زندانيان افزوده است.
ما اعتقاد داريم اين روش به شدت موجب سلب اعتماد افکار عمومی شده و مردم ايران به عنوان مشروع‌ترين ، عادل‌ترين و صادق‌ترين قاضی و هيئت منصفه در مورد اقدامات مسئولان قضايی و اظهارات سخنگويان قضاوت خواهند کرد. لذا به منظور روشن شدن افکار عمومی توضيحات ذيل را اعلام می‌داريم:
1- بر خلاف ادعای سخنگو آقايان: رحمانی ، صابر و عليجانی پس از بازداشت در خرداد ماه سال جاری تاکنون در هيچ دادگاهی محاکمه نشده‌اند و اساسا همانطور که گفته شد بيش از چهار ماه است در وضعيتی کاملا بلاتکليف و در سلول انفردای به سر می‌برند.
2- در ارديبهشت سال جاری احکام بدوی 15 نفر از فعالان ملی- مذهبی که در اسفند ماه سال 1379 بازداشت شده بودند از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب صادر شد. که آقايان رحمانی، صابر و عليجانی نيز به ترتيب به 10 ، 11 ، 6 سال محکوم گرديدند تا پس از ارسال اين پرونده به دادگاه تجديد نظر حکم قطعی صادر گردد. بنابراين با توجه به عدم صدور حکم قطعی، بازداشت آقايان در خرداد ماه هيچ ارتباطی با پرونده پيشين ملی- مذهبی‌ها ندارد.
3- مطابق موضوع اتهام مندرج در برگه‌های بازداشت موقت ، اظهارات مسئولان دادستانی تهران خطاب به خانواده‌ها و وکلا و همچنين اتهامات منتسب به سه نفر از دوستان ما در کيفر خواست صادره عليه 5 نفر از افرادی که دادگاه آنان در شهريور ماه برگزار گرديده است، گفته شده که آقايان به اتهام تحريک و ترغيب دانشجويان به شرکت در نا آراميهای خرداد ماه سال جاری بازداشت شده اند لذا به اطلاع می‌رساند :
اولا ، اين اتهام مکررا توسط مقامات امنيتی جمهوری اسلامی رد شده است.
ثانيا، اين امر نشان می‌دهد که ادعای سخنگو کذب محض است زيرا تاکنون دادگاهی اعم از علنی يا غير علنی برای بررسی در اين زمينه تشکيل نشده است يا لااقل تا کنون هيچ مقام قضايی مرتبط با اين پرونده اطلاعی در اين زمينه به وکلا يا خانواده‌ها نداده است.
4- سخنگوی مزبورادعای خود را مستند به گزارش هيئتی کرده است که ظاهرا دو تن آنان از وزرايی هستند که از سوی رياست جمهوری انتخاب شده اند. با توجه به اظهارات خلاف واقع نامبرده از جمله موارد پيش گفته و اينکه اظهار داشته است " اگر در مورد نگه داری اين افراد (رحمانی، صابر و عليجانی) به صورت انفرادی مشکلی وجود داشت آنها (هيئت منتخب) تصريح می‌کردند" ، "اين هيئت اگر اشکالی می‌ديدند به رئيس جمهور گزارش ميدادند" يا به نقل از هيئت منتخب" مشخص شده که گزارشی در خصوص وضعيت نا مناسب اين افراد در زندان وجود نداشته است".
5- با توجه به بی اطلاعی دو تن از وزرا مبنی بر عدم حضورشان در هيئت مورد اشاره سخنگوی مزبور که در جرايد اظهارشده است از شخص رياست جمهوری می‌خواهيم در صورتی که ادعای سخنگوی قوه قضاييه مبنی بر واگذاری مسئوليت پيگيری شرايط زندانيان ملی- مذهبی به اين وزرا صحت دارد مجددا دستور پيگيری موضوع را صادر فرمايند.
ملت بزرگوار ايران
ادامه بازداشت غير قانونی سه نفر فعالان ملی- مذهبی در سلول انفرادی نتيجه‌ای جز افزايش بی اعتمادی عمومی نسبت به رويه‌های قضايی موجود ثمری نخواهد داشت. بی شک دير يا زود حقيقت در معرض افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
"وَالعاقبه للمتقين"
آبان 1382

حميد احراری- محمد بسته نگار- محمد بهزادی- حبيب الله پيمان- مسعود پدرام- مجيد تولايی- سعيد درودی- عليرضا رجايی- رضا رئيس طوسی- حسين رفيعی- بهمن رضا خانی- عزت الله سحابی- حسين شاه حسينی- اعظم علايی طالقانی- محمود عمرانی- شهين علوی- مهدی غنی- نظام الدين قهاری- مرتضی کاظميان- فاطمه گوارايی- مرضيه مرتاضی لنگرودی- محمد محمدی اردهالی- وحيد ميرزاده- سعيد مدنی- محمود نکو روح - ناصرهاشمي.