ميثاق های بين المللی


1- منشور سازمان ملل متحد
2- اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد
3- نهاد سازی شورای حقوق بشر سازمان ملل
3- اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري
4- سومين کنگره جهاني الغاي مجازات مرگ اعلاميه نهائي پاريس - ترجمه: ن. نور ی زاده
6- نخستين کنگره جهاني الغاي مجازات اعدام- فراخوان استراسبورگ- ترجمه: ن. نور ی زاده
7- ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد- مصوبه 16 دسامبر 1966 قطعنامه شماره A 2200
8- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد - مصوبه 16 دسامبر 1966 - قطعنامه آ 2200
9- پروتکل اختياري مربوط به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
10- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ مصوبه 15 دسامبر 1989 / قطعنامه 44/128 مجمع عمومی
11-ميثاق بين المللي حقوق کودک مصوبه 20 نوامبر 1989- قطعنامه شماره 25/44 ، - ترجمه: دکتر الف. آبشار
12- ميثاق بين المللي حقوق کودک مصوبه 20 نوامبر 1989- قطعنامه شماره 25/44 ، - ترجمه: ن. نوریزاده
13- پروتکل اختياري حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ
14- پروتکل اختیاری حقوق کودک درمورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی)
15- کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوبه 10 دسامبر 1984
16- کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي(قتل عام) مصوبه 9 دسامبر 1948
17- کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979
18- پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 15 اکتبر 1999
19- اعلاميه حذف خشونت عليه زنان قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤
20- کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی - مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی، ش آ 2106
21-بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد- قطعنامه ش ۱۳۵/۴۷ - ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲
22- پیمان منع تولید و تکثیر سلاح های هسته ای - بخشنامه اطلاعاتی سازمان ملل - ش 140 - 22 آوریل 1970
23- اجرای قرارداد تامينNPT (معاهده منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای) درجمهوری اسلامی ايران ، 12 سپتامبر 2003
24- متن کامل اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي
25- متن كامل كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر
26- برنامه اقدام برای پيشگیری ، مبارزه و ریشه کن کردن تجارت غیر قانونی اسلحه کوچک و سلاحهای سبک در همه جنبه ها
     i- قطعنامه 56/24U مصوب مجمع عمومي مورخ 29 نوامبر 2001 كمك به دولت ها براي مهار قاچاق اسلحه كوچك و جمع آوري آنها
     ii- قطعنامه 56/24 V مصوب 24 دسامبر 2001 مجمع عمومي تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن

27- كمك به كشورها براي برخورداري از صلح پس از مناقشه- دفترهاي حمايت از صلح سازمان ملل گينه بيسائو/ تاجيكستان / ليبريا/ جمهوري آفريقاي مركزي
28- مقاوله نامه 87 / آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی و مقاوله نامه 98 / حق تشکل و مذاکره دسته جمعی
29- خلاصه پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، بویژه زنان و کودکان
30- قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨ در حمايت از حقوق بازداشت شدگان
31- قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان مصوبه اولین گنگره مجازات مجرمین و جلوگیری از جنایت سازمان ملل متحد در ژنو، ١٩٥٥، و مصوبه شورای
     اقتصادی و اجتماعی، ژوئیه ١٩٥٧ و مه ١٩٧٧

32- اعلاميه اصول مدارا در استقبال از روز جهانی مدارا (١٦ نوامبر)
33- متن كامل لايحه‌ي قضايي مجازات جرايم رايانه‌يي
34- كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌  مصوب‌ 28 ژوئيه‌ 1951، ژنو
35- پروتكل‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ مصوب‌ 31 ژانويه‌ 1967
36- اعلاميه جهانى حقوق زبانى
37- ساختار سازمان بين‌المللي كار
38- اعلامية‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر تهران‌ - مصوب 1968
39- اساسنامه اتحاديه بين المللي وكلا
40- قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنيت در خصوص وضعيت عراق پس از اشغال
41- منشور معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه- مصوب ١٥٤مین اجلاس شورای بین‌المجالس
42- اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر
43- قطعنامه مصوبه مجمع عمومی اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروه‌ها و نهادهای در ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده جهانی
44-قطعنامه سازمان ملل درباره جنایت‌های ناموسی علیه زنان - برگردان: سهیلا وحدتی
45- مصوبه اولین کنگره مجازات مجرمین و جلوگیری از جنایت سازمان ملل متحد در ژنو، ١٩٥٥، و مصوبه شورای اقتصادی و اجتماعی، ژوئیه ١٩٥٧ و مه ١٩٧٧*
46- كنوانسيون بين‌المللي عليه گروگانگيري
47-كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين‏المللي منجمله مامورين ديپلماتيك
48- كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري
49- كنوانسيون راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما
50- پروتكل جلوگيري از اعمال غيرقانوني خشونت آميز در فرودگاه ها - مكمل كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري
51- تدابیر احتیاطی برای تضمین حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی به موجب قطعنامه ی ۵۰/۱۹۸۴ مورخ ۲۵ مه ۱۹۸۴
52- اصول اساسی نقش وکلا هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین
53- اصول راهنما برای انجام وظیفه ی قضات دادسرا مصوب هشتمین کنگره ی ملل متحد برای پیش گیری از بزه و رفتار با بزهکاران - ۲۷ اوت تا ۷ سپتامبر ۱۹۹۰
54- اعلامیه اصول اساسی عدالت در باره قربانیان بزه کاری و قربانیان سوء استفاده از قدرت- مصوب مجمع عمومى ۳۴/۴۰ - ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵
55- اصول اساسی در مورد استقلال قوه قضائی- مصوب هفتمین کنگره‌ی ملل متحد درخصوص جلوگیری از جرم و رفتار با بزه‌کاران
56- مجموعه اصول براي حمايت همه اشخاصي که به هر شکل تحت بازداشت يا زنداني اند مصوب مجمع عمومى در قطعنامه ۱۷۳/۴۳ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۸۸
57- اعلاميه در باره محو همه اشکال نارواداري و تبعيض مبتني بر دين يا اعتقاد- مجمع عمومي سازمان ملل مورخ ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱- قطعنامه ۵۵/۳۶
58- اصول اساسي رفتار با زندانيان - مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد- ۱۴ دسامبر 1990
59- اصول مربوط به پيش گيري مؤثر از اعدام هاي فرا قضايي، خود سرانه و شتابزده- و راه هاي تحقيق واقعي در مورد اين اعدام ها
60- اعلاميه‌ى حمايت از كليه‌ى افراد در برابر ناپديد شدنِ به زور- مصوب مجمع عمومى- قطعنامه‌ى ۱۳۳/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر۱۹۹۲
61- قطعنامه منع اجرای مجازات اعدام/ مجمع عمومی‏۱ نوامبر ۲۰۰۷‏
62- اعلاميۀ اصول نظارت بين‌المللى بر انتخابات و راهنماى عمل ناظران بين‌المللى بر انتخابات