ترجمه: ن. نور ی زاده
پيک، نشريه اتحاديه سراسری حقوق بشر در ايران شماره 34
www.polpiran.com
iran.paik@gmail.com
اعلاميه نهائي سومين کنگره جهاني الغاي مجازات مرگ پاريس


سومين کنگره جهاني الغاي مجازات مرگ در تاريخ 1 الي 3 فوريه 2007 (12 الي 15 بهمن 1385) بنام "باهم عليه مجازات مرگ" و با پشتيباني و حمايت "ائتلاف جهاني عليه مجازات مرگ" در پاريس برگزار گرديد. مفاد اين اعلاميه به قرار زير ميباشد:
* ما شهروندان، نمايندگان، دست اندر کاران، جامعه مدني و امور اجتماعي در گردهمايي بزرگتر و پرشمارتر از اولين و دومين کنگره جهاني لغو مجازات مرگ که در استراسبورگ 2001 و مونترال 2004 تشکيل شده بود، مفاد اين اعلاميه را که نتيجه بحث ها، تحليل ها، شواهد، مبادله تجربيات و برنامه هاي بلند مدت (استراتژيک) است، پذيرفته ايم.
* ما بر کاهش مجازات مرگ در جهان از زمان برگزاري دومين کنگره جهاني لغو مجازات مرگ در مونترال، صحه ميگزاريم و به اين ترتيب به کشورهائي مانند يونان، قرقيزستان، ليبريا، مکزيک، فيليپين و سنگال که مجازات مرگ را الغاء نموده اند، خوش آمد ميگوئيم. ما متاسفيم که در خلال اين دوره بعضي از کشورها مانند بحرين در سال 2006 مجازات مرگ را تمديد نموده اند. همچنين ما بسيار متاسفيم که مجازات مرگ در کشورهاي چين، ايران، عربستان سعودي، ايالات متحده آمريکا و ويتنام به مقياس زيادي اعمال گرديده است. ما بعضي از کشورها را که مقدمات مرگ را فراهم کرده اند مانند پرو شديدا محکوم مي کنيم.
* ما اذعان ميداريم که روند الغاي مجازات مرگ مي بايد همراه با بهبودي شرايط و احتياجات قرباني باشد و واکنش شديد نسبت به قرباني مي بايست بر مبناي اصول کيفري و در چارچوب سيستم زندان بطور عادلانه، مصلحانه و منصفانه انجام گيرد. ما با صدائي واحد در سراسر جهان اعلام مي داريم که کشتن را پايان دهيد. هيچ مقامي حق گرفتن جان انسان را ندارد. ما يادآور مي شويم که مجازات مرگ رفتاري خشن، غير انساني، تحقير آميز و مخالف حقوق بشر مي باشد. مجازات مرگ در جهت مبارزه با جرم و جنايت تا بحال هيچ سود و منفعتي را عايد انسان نکرده است و در مقابل اين نوع مجازات همواره بيانگر نقض عدالت بوده است.
سومين کنگره جهاني عليه مجازات مرگ موارد ذيل را پيشنهاد ميکند:
1- ما از تمام کشورها درخواست مي کنيم که مجازات مرگ را الغاء نمايند و قراردادهاي بين المللي و منطقه اي را بويژه دومين پروتکل اختياري کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل را تصويب نمايند.
2- پيرو بيانيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد، دسامبر 2006 که بطور بي سابقه اي از ناحيه تعدادي از کشورها حمايت شده است، ما بطور جدي از تمام دولتها در سراسر جهان درخواست مي کنيم که فورا تمام اعدام ها را متوقف نمايند.
* با تائيد مصوبه بسيار ارزشمند و موفق مجمع عمومي سازمان ملل متحد مبني بر الغاء مجازات مرگ در سراسر جهان، ما از دولتهاي عضو سازمان ملل مي خواهيم تا اقدامات لازم را جهت اطمينان از اجراي اين مصوبه بعمل آورند.
* خواستار لزوم فوري الغاي مجازات مرگ و توقف اعدام ها و نيز تخفيف جرم کساني که در حال حاضر محکوم به مرگ مي باشند.
* با يادآوري به اينکه مجازات مرگ نقض حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين است، و تشويق سازمان ملل متحد نسبت به دولت هاي عضو و ديگر سازمانهاي بين المللي، ناحيه اي و محلي وابسته آن جهت پشتيباني و حمايت از الغاء مجازات مرگ، همراه با آماده کردن کليه امکانات و امور کارشناسي.
* ما از شهروندان سراسر دنيا درخواست مي کنيم، عرض حال جامعه سنت جيديو (Saint Egidio) که از طرف "ائتلاف جهاني عليه مجازات مرگ" حمايت شده است را امضاء نمايند. 5 ميليون نفر در سراسر جهان قبلا اين عرض حال که خواستار الغاء مجازات اعدام است را امضاء کرده اند.
3- ما به فعالين الغاء مجازات مرگ از شمال آفريقا تا خاور ميانه که در پاريس حضور بهم رسانده اند، خوشامد مي گوئيم و از ائتلاف ملي، منطقه اي و ناحيه اي جهت الغاء مجازات اعدام تقدير مي نمائيم. ما همچنين ابتکار عمل کشور مرکش، لبنان، اردن، در جهت توقف مجازات اعدام را به فال نيک ميگيريم و از کشورهاي منطقه درخواست مي کنيم که مجازات مرگ را الغاء نمايند.
4- ما ضمن خوشامد به حضور فعالين چيني طرفدار الغاء مجازات مرگ، از دولت چين درخواست مي کنيم بمناسبت برگزاري بازيهاي المپيک پکن 2008 و نمايشگاه جهاني شانگهاي 2010 به توقف فوري کليه احکام اعدام در روند الغاء مجازات مرگ اقدام نمايند. بويژه ما از اين دولت مي خواهيم که جرائم غير خشونت آميز مانند جرائم اقتصادي و مواد مخدر را از حوزه مجازات اعدام حذف کنند.
* بعلاوه ما از دادگاه عالي چين در وهله اول مي خواهيم از ژانويه 2007 تمام احکام صادره مرگ را تجديد نظر نمايند. همچنين از اولياء امور دولت چين درخواست مي شود به احکام سري و پنهاني مجازات مرگ خاتمه دهند.
5- اين واقعيت که از زمان برگزاري (اولين) کنگره جهاني استراسبورگ در سال 2001 که نهضت جهاني عليه مجازات مرگ شکل گرفت تا (امروز) اين نهضت با وجود تنوع و تمايز اعضاء پيرامون ائتلاف جهاني عليه مجازات مرگ در سال 2002 گرد آمدند و اينک اين ائتلاف بالغ بر 50 سازمان را در بردارد.
* ما از سازمانها و نهادهائي که بطور مشترک اين هدف را دنبال مي کنند، همچنين از سازمانهاي غير دولتي، کانون وکلا، اتحاديه هاي تجارتي و حکومت هاي منطقه اي درخواست مي کنيم که به اين ائتلاف جهاني به پيوندند.* ما از فعالين لغو مجازات مرگ در سراسر جهان درخواست مي کنيم که در سالروز جهاني عليه مجازات مرگ، کليه فعاليت هاي خود را بر تبليغ و آموزش لغو مجازات مرگ در چين به مناسبت برگزاري بازيهاي المپيک سال 2008 متمرکز نمايند. ما از تمام سازمانهاي منطقه اي و بين المللي بويژه اتحاديه اروپا درخواست مي کنيم که 10 اکتبر هر سال را بطور رسمي روز جهاني لغو مجازات مرگ نام گذاري نمايند.
* ما از شهروندان جهان مي خواهيم که 30 فوريه هر سال را روز" زندگي شهروندان" بدانند.
* در آخر ما از اعضاء پارلمان هاي سراسر دنيا و کسانيکه قدرت تصميم گيري و راي آنها جهت الغاء مجازات مرگ موثر است مي خواهيم که اين اعلاميه را تائيد و امضاء نمايند.
پاريس 3 فوريه 2007