با سلام

حضرت آيه الله، آقاي منتظري

همانطور که مستحضر هستيد، آذرماه يادآور جنايات هولناک زنجيره اي است، جناياتي که احتمالا حلقه نخست آن با قتل دکتر کاظم سامي در تاريخ 2 آذر 1367 آغاز گشت. در همانروزها شما، حضرت آيت الله همراه با مردم شريف ايران روايت مجعول وزارت اطلاعات را باور نداشتيد و در پيام تسليت خود به آقاي غلامرضا سامي ضمن اعلام شهادت دکتر کاظم سامي آورده ايد:"شکي نيست که ايادي مرموز استعمار و ضد انقلاب درصدد از بين بردن و هتک شخصيتها و چهره هاي مبارز و متعهدو باسابقه و مفيد براي انقلاب و استقلال کشور مي باشند و در برابر چنين حرکاتي توطئه آميز هرگونه بي تفاوتي و يا سستي آگاهانه يا ناآگاهانه قهرا در مسير اهداف دشمنان اسلام و استقلال کشور و احيانا موجب مشروعيت دادن به هرج و مرج و تشديد جو عدم احساس امنيت عمومي خواهد بود و مسئولين مربوطه نبايد از عواطف منفي اين جريانات مشکوک و خطرناک با هر دستي که انجام ميشود غفلت نمايند". کيهان 7 آذر 1367
حضرت آيت الله، اين پيام تسليت باعث گرديد که مرحوم سيد احمد خميني که ود بعدها يکي از قربانيان قتلهاي زنجيره اي شد، شما را متهم نمايد که ميخواستيد  نظام را مسئول قتل دکتر سامي معرفي نمائيد.  نامبرده در جزوه رنجنامه مورخ 26/2/1368 در اين باره چنين آورده است که "... آيا در مورد قتل مرحوم دکتر سامي شما به گونه اي اعلاميه نداديد که از آن فهميده شود نظام او را کشته است"؟
حضرت آيت الله، جهت يادآوري حضورتان عرض ميکنم که حجت الاسلام محتشمي، وزير کشور وقت ضمن اعلام دست داشتن عناصر ضد انقلاب و منافق و گروهکي در قتل دکتر سامی، خاطر نشان نمود که با تائيد جنابعالي ستادي در زمينه يافتن عوامل اين جنايت تشکيل گرديده است و "گزارش فعاليتهاي ستاد هماهنگي به عرض آيت الله العظمي منتظري ميرسد و ايشان در جريان پيشرفت کارها هستند". مصاحبه مطبوعاتي وزير کشور، کيهان چهارشنبه 16 آذر 1367

حضرت آيت الله، مستدعي است آنچه را که در رابطه با قتل دکتر کاظم سامي، بنظر جنابعالي لازم ميآيد تا در کارنامه مسئولين وقت حکومت و نيز در تاريخ فرداي ملت ايران ثبت گردد و احيانا فريضه اي واجب در قبال خون بناحق ريخته مردم فروگذار نگردد، بيان فرمائيد.
يا حق
ن -  نوري زاده
کانادا، مونترآل
12 آذر 1381