حجت الاسلام دری نجف آبادی و تیم عملیاتی قتلهای زنجیره ای


چهارشنبه 5 شهریور 1382
يك منبع آگاه به سايت امروز گفت: ظاهراً آقاي دري نجف آبادی تصميم دارد عزل خود را از وزارت اطلاعات جبران كند. عزل او به علت دروغي بود كه در زمينه عدم شناسايي آقاي پيروز دواني به آقاي خاتمي گفته بود. زیرا پس از دريافت گزارش ناپديد شدن و قتل پيروز دواني، رئيس جمهور از او بعنوان وزير اطلاعات وقت در باره چگونگي ماجرا سؤال میكند، آقاي دري نجف آبادی كتباً پاسخ میدهد كه وزرات اطلاعات او را شناسايي نكرده است، حال آنكه حكم قتل پیروز دوانی را خود وي به تيم عملياتي داده بود. اين منبع آگاه در خاتمه افزود: به همين علت قوه قضاييه در كنار قتل چهار نفر (فروهرها، پوينده و مختاري)، هرگز به قتل پيروز دواني و مجيد شريف كه آن ايام (پاييز هفتاد و هفت) توسط همان تيم انجام شد، رسيدگي نکرد. گفتني است آقاي دري نجف آبادی پس از عزل از وزارت اطلاعات سمت مهمي در قوه قضاييه گرفت و به ریاست ديوان عدالت اداري منصوب شد