مصاحبه مجدد (19/10/82 ) آقای منتظری با مجله "نامه" در مورد کشتار زندانیان سیاسی سال 1367

ما تا به حال 750 نفر را در تهران‏ ‏اعدام كرده ايم و دويست نفر را هم براى اعدام جدا كرده ایم!

من آنجا به احمدآقا گفتم به امام بگوييد وزارت اطلاعات شما روى ساواك شاه را سفيد كرده است . مردم از ظلم ها‏ ‏و تندى هاى حكومت سابق به تنگ آمده بودند كه انقلاب كردند وگرنه ايران در آن زمان روزى 6 ميليون بشكه صادرات‏ ‏نفت داشت و هرچند حيف و ميل اطرافيان شاه و خودش بسيار بود اما به مردم هم چيزى مى‎رسيد.
‏ ‏آيت الله خمينى در بهشت زهرا فرمودند: شاه قبرستانها را آباد كرد، آيا او بيشتر اعدام كرد يا ما؟
‏ ‏
‏ ‏نامه : شما از چه برهه اى از زمان احساس كرديد مسير دارد عوض مى‎شود؟
‏ ‏آيت الله منتظرى : از زمان خود آيت الله خمينى . من مفصل در كتاب خاطرات خودم - كه بخشى از خاطرات من‏ ‏است و همه آنها را بيان نكردم - مطالب را بيان كرده ام . من چند ماه يك بار خدمت ايشان مى‎رفتم و مسائل را بيان‏ ‏مى‎كردم و كارهاى خلاف را متذكر مى‎شدم . در رابطه با اعدامها يكى از قضات نزد من آمد و بسيار ناراحت بود و گفت :‏ ‏"بر اساس دستورى كه از امام صادر شده به ما گفته اند: شما مجاهدين خلق را كه در زندان هستند و سر موضع مى‎باشند‏ ‏اعدام كنيد". من خيلى در فكر فرو رفتم تا اين كه قصد كردم نامه اى به ايشان در رابطه با اعدامها بنويسم كه با آقاى حاج‏ ‏سيدهادى هاشمى مطرح كردم . ايشان كه آن روز مسئول دفتر بود مخالفت كرد و گفت : با اين كار ممكن است امام از‏ ‏دست شما ناراحت شود. با اين كه مى‎گفتند امثال ايشان به من خط مى‎دهند ولى او مخالف بود. من با قرآن استخاره‏ ‏كردم اين آيه شريفه آمد: (و هدوا الى الطيب من القول و هدوا الى صراط الحميد) نامه را كه نوشتم به آقاى هاشمى‏ ‏زنگ زدم كه نامه را من نوشته ام و يك نسخه آن را مى‎خواهم به دست امام برسد و يك نسخه آن به دست شوراى عالى‏ ‏قضايى ، كه مجددا با اظهار مخالفت ايشان مواجه شدم .
‏ ‏پس از مدتى آقاى نيرى كه قاضى بود و تعدادى از آقايان را خواستم و به آنها گفتم : الان ماه محرم است حداقل به‏ ‏احترام ماه محرم و احترام امام حسين (ع ) از اعدامها جلوگيرى كنيد. ايشان گفت : ما تا به حال 750 نفر را در تهران‏ ‏اعدام كرده ايم و دويست نفر را هم براى اعدام جدا كرده ايم ، كلك اينها را بكنيم بعدا هر چه بفرماييد!!
‏ ‏