<link href="/modules/mod_maximenuck/themes/default/css/maximenuck.php?monid=maximenuck164" rel="stylesheet" type="text/css"/>

یونیسف هرگونه خشونت علیه کودکان را محکوم می‌کند و خواستار پایان دادن به انواع خشونت‌ها و آزارها نسبت به کودکان است. طبق گزارش‌های (موثق) که در جریان ناآرامی‌های عمومی ایران بدست آمده است بیش از پنجاه کودک کشته شده است و تعدای بیشتر مجروح می باشند. ...

date خانه - جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر