<link href="/modules/mod_maximenuck/themes/default/css/maximenuck.php?monid=maximenuck164" rel="stylesheet" type="text/css"/>

·        ابراز نگرانی عمیق نسبت به سرکوب خشونت‌آمیز اخیر اعتراضات مسالمت‌آمیز توسط نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران، از جمله دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، خشونت جنسی و جنسیتی، استفاده بیش از حد از زور، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ناپدید شدن اجباری در کشته شدن صدها معترض مسالمت آمیز و هزاران دستگیری...

date خانه - جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر